Uszkodzenia mechaniczne oka mogą być bardzo niebezpieczne. Oko jest wrażliwe i ma niewielkie zdolności do regeneracji, a czasem wystarczy niewielkie uszkodzenie, by trwale pogorszyć wzrok lub nawet stracić widzenie. Uraz może dotyczyć gałki ocznej, spojówki, powieki, czy kanalików łzowych. Trudno się zabezpieczyć ściśle przed uszkodzeniem oka, ponieważ uraz może się pojawić w wielu okolicznościach, wliczając w to napaść czy wypadek samochodowy. Na urazy oka szczególnie powinny uważać osoby, które miały wcześniej wykonywane operacje oka, np. przeszczep rogówki. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, trzeba udać się do lekarza. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

Podobnie, jak w przypadku innych urazów, czas ma kluczowe znaczenie. Czasem tempo interwencji może zadecydować o przyszłej ostrości wzroku lub w ogóle zdolności do widzenia pacjenta. Oko można łatwo uszkodzić nawet podczas trywialnej sytuacji, gdy coś dostanie się pod powiekę. Wszyscy znamy to niemiłe uczucie, gdy do oka dostaje się ziarno piasku czy inna drobinka. W takim wypadku trzeba delikatnie usunąć ciało obce, najlepiej przy pomocy miękkiej i czystej chusteczki albo gazy. Łatwiej jest usunąć ciało obce spod dolnej powieki, która jest niewielka. Jeżeli coś dostanie się głęboko pod górną powiekę, trzeba spróbować bardzo ostrożnie przesunąć ciało obce przy zamkniętej powiece. Jeżeli wydostanie się spod powieki, usuwamy je podobnie, jak w poprzednim wypadku.